ชั้น 1 อาคารเอราวัณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000044-518-402 ต่อ 218เปิดเวลา 8:30 - 16:30 [วันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ]

ติดต่อเรา